ترمیم پارگی فرش

رفو و ترمیم فرش های ابریشم،‌دستباف، گرانقیت و نفیس

ترمیم پارگی و مرمت وسیع و کوچک فرش
فرشی که به سبب آسیب یا آب دیدگی و یا سوختگی قسمتی از آن پاره شده باشد، نیاز به تعمیر اساسی دارد؛ برای این کار، نخست باید فرش را آماده کرد.

شیوه آماده سازی فرش
فرش را از پشت بر روی زمین پهن کرده و از آنجا که قسمت سوراخ شده فرم خاصی ندارد، آن را بر مبنای نوع سوراخ با قیچی بریده به صورت مربع یا مستطیل در می آورند. پس از آن به تارکشی و پود کشی می پردازند.

طریقه عمل
قالی را از پشت بر روی زمین پهن نموده  با چاقو یا تیغ موکت بری و یا قیچی اطراف قسمت مرمتی را می برند. 

Share تاريخ: 1396/06/26 مشاهده : 1545

, , , , , , ,گذاشتن نظر