رفوگری فرش

رفوگری فرش خود را به ما بسپارید تا دغدغه تان کم شود.

مرمت فرش یا رفوگری فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاج می‌کند.


این حرفه همزمان با فرش بافی آمده است ولی و در هیچ کتب تاریخی هیچ حرفی از این حرفه زده نشده است. و این حرفه باعث می‌شود که عیوبی مانند کجی‌ها، پارگی‌ها برظرف شود، وظیفه ی مرمتگر عیب کردن فرش برای عرضه به خریداران است.جامعه بشری موجب شده است که این حرفه پیشرفت کند و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این رشته پدید امده است. البته تعمیرات جزئی فرش از قبیل شیرازه دوزی، ریشه بافی و عملیات مربوط به صاف کردن کناره‌های فرش رامیتوان د رمنزل انجام داد ولی عملیاتی ازقبیل رفوگری و رفع چروکیدگی فرش کاری است که تنها از عهدهٔ رفوگر‌های متخصص برمی آید. رفوگری نائین اصل با به کاری گیری کارشناسان کارآزمده در زمینه رفو فرش آماده خدمت رسانی به همشریان می باشد.


Share تاريخ: 1395/11/15 مشاهده : 1394

, , , , ,گذاشتن نظر