شعبات قالیشویی نائین


شعبات قالیشویی نائین اصل در سراسر تهران بزرگ

شعبه تجریش

22032030

 

شعبه جردن

88873929

شعبه نیاوران 

22713655

شعبه ونک

88873929

شعبه فرمانیه

22713655

شعبه بهشتی

88514713

شعبه پاسداران

22590643

شعبه رسالت

77813762

شعبه دولت

22609591

شعبه نارمک

77933933

شعبه هروی

26314620

شعبه تهرانپارس

77333770

شعبه مجیدیه شمالی

22520049

شعبه حکیمیه

77343529

شعبه مجیدیه جنوبی

22511333

شعبه قنات کوثر

77357970

شعبه پیروزی

33182188

شعبه نیروهوایی

77400049

شعبه تهرانو

77420012

شعبه امامت

77983336

شعبه اقدسیه

22828185

شعبه آجودانیه

22817143

شعبه ازگل

22828185

تماس با مدیریت

09128473845