لفاف دوزی فرش


لفاف دوزی فرش
کاربرد لفافه دوزی در دو مورد انجام می گیرد:
مربوط به ریشه فرشهایی که در محلهای پر رفت و آمد گسترده شده اند. در این حالت برای از بین بردن ریشه ها و گلیم بافی فرش، از پارچه نسبتاً ضخیم مانند کرباس با برزنت در دو قسمت پائین و بالای فرش از پشت و رو می دوزند تا ریشه های فرش دیرتر از بین برود. 
لفافه دوزی در پشت فرشهای موزه ای که این کار جهت آویختن فرش صورت می گیرد. ابتدا لفافه را به اندازه طول و عرض فرش می برند و سپس با نخ و سوزن مخصوص، قسمتهایی از فرش را، به ویژه اگر پارگی داشته باشد، با نخ به پارچه می دوزند. شایان ذکر است که فرشهای فرسوده را نباید بدون لفافه آویزان کرد، زیرا این کار باعث وارد شدن صدمه به فرش و ضرر و زیان می شود. ترمیم فرش های خود را به ما بسپارید. 22032030 - 77400049