کیله کشی


کیله کشی فرش
برای هماهنگی محلهای پر شده یا رفو شده با قسمتهای از قبل بافته شده قالی، پس از قیچی کردن، روی رزها کیله می کشند. کیله کشی سبب باز شدن تاب نخها می شود. سپس با قیچی پرزهای اضافه را می چینند. استفاده دیگر کیله، برای فرشهای کهنه و ته خواب است، که بر روی فرش می کشند تا مقداری پرز به صورت خواب بر روی فرش ظاهر گردد.
کیله در جهت خواب قالی بر ریو آن کشیده می شود تا چنانچه گره ای به صورت قلاب پشت یا رو باشد، بیرون نیاید و از سوی دیگر بر اثر کیله کشی، پشم (خامه) نرم و یکدست می شود. البته شایان ذکر است که کشیدن کیله برروی خامه، باعث کوتاه شدن عمر فرش می شود.