رفع ترک خوردگی فرش


رفع ترک خوردگی فرش
ترک خوردگی بیشتر در هنگام تا کردن قالی هایی که بافتی فشرده دارند و یا تارها در اثر عوامل جوی بسیار خشک شده اند، اتفاق می افتد. بدین ترتیب با فشاری که به هنگام تا زدن به فرش وارد می شود، تارهای فرش مقاومت نکرده، از هم می شکافند و یا ترک بر می دارند. این حالت در هنگامی که بخشی از تار و پودهای فرش با تیغ بریده شود، نیز صادق است. برای ترمیم این حالت که آن را جت کردن قالی می گویند، به علت آن که خامه های گره خورده از چله ها نریخته اند و تار و پودها سالم هستند آن دو قسمت را به هم می دوزند. 
کارخانه رفوگری نائین اصل مشاور و همراه شما برای ترمیم فرش های دستباف، گل ابریشم،‌ابریشم و ... 
شماره های تماس: 22032030 - 77400049